top of page

Ykkösten kevätnäyttely


Oma työ vaiheessa

Kankaanpään ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kevätnäyttelyn avajaiset keskiviikkona 20.04.2016, klo 18:00, taidekoululla.

Tervetuloa!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page